Privacyverklaring volgens de Duitse TelemediawetWij zijn blij met uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten en willen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites ook een veilig gevoel heeft wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. Omdat ook voor ons de bescherming van uw privacy bijzonder belangrijk is, nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze website zijn de bepalingen van de Europese Unie inzake gegevensbescherming en de Duitse wetten inzake gegevensbescherming doorslaggevend.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Daartoe behoren gegevens zoals uw correcte naam, adres, postadres, telefoonnummer. Gegevens die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verband worden gebracht (zoals favoriete websites of aantal gebruikers van een site) behoren daar niet bij.

Geanonimiseerde gegevens
Bij elke toegang tot de inhoud van deze website wordt automatisch algemene informatie opgeslagen (bv. aantal en duur van de bezoeken aan de afzonderlijke sites). Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en voor de optimalisering van het internetaanbod.

Belangrijk voor reizigers naar de VS
Vanwege een Amerikaanse federale wet inzake de opsporing van terroristen, zijn vliegtuigmaatschappijen verplicht de vlucht- en reserveringsgegevens van elke passagier vóór aankomst aan de Amerikaanse immigratie-instanties mede te delen. Zonder het verstrekken van deze gegevens krijgt men geen toegang tot de VS.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
Voor de afhandeling van door ons bemiddelde of te verlenen diensten geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende contractpartner/touroperator en bij de dienstverlening betrokken derden, voor zover dit voor de nakoming van de overeenkomst vereist is.
Als gegevens aan onze contractpartners respectievelijk derden worden doorgegeven, dan zijn daarop naast de dwingende wettelijke voorschriften onze contractuele bepalingen van toepassing betreffende Gegevensbescherming. Het verzamelen respectievelijk verzenden van persoonsgegevens naar overheidsinstellingen en -instanties vindt alleen plaats in het kader van dwingende gerechtelijke voorschriften.

Recht op informatie/uw rechten
U heeft het recht, op aanvraag en kosteloos, inzicht te krijgen in de van u opgeslagen gegevens. Bovendien heeft u recht op correctie, verwijdering of blokkering van onjuiste gegevens. Een verwijdering kan soms in strijd zijn met wettelijke voorschriften, vooral wat betreft gegevens voor facturatie- en boekhoudkundige doeleinden.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van "cookies" (kleine bestanden met configuratiegegevens). Deze helpen ons bij het bepalen van de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website, en om het gebruiksgemak van het productaanbod te verhogen. In deze "cookies" slaan wij informatie op zoals de gebruikers-id (gebruikerscode). Daardoor kunnen wij een klantprofiel aanmaken, wat leidt tot meer comfort voor de gebruiker, omdat hij/zij zich dan bij een boeking niet steeds weer met zijn volledige persoonsgegevens hoeft aan te melden. Onze aanbiedingen kunnen ook zonder cookies worden gebruikt. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra cookies worden gezonden.

Links naar andere websites
Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op andere aanbieders. Wij kunnen er niet voor zorgen dat de exploitanten van die websites de bepalingen over gegevensbescherming naleven en zijn daarom niet verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de door hen verstrekte informatie.

Vragen en commentaar
Voor vragen, wensen of commentaar betreffende Gegevensbescherming kunt u per e-mail contact opnemen met onze privacymedewerker (technologie@schmetterling.de). Door de snelle ontwikkeling van het internet zijn soms aanpassingen van onze Privacy Policy (privacyverklaring) noodzakelijk. U wordt hier over actualiseringen geïnformeerd.

Gebruik van Facebook plug-ins
Op deze websites worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, die worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als u één van onze websites met een dergelijke plug-in bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de Facebook-servers en wordt de plug-in door doorgave aan uw browser op de website weergegeven. Zo wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze websites u heeft bezocht. Als u tevens als lid van Facebook bent ingelogd, dan wijst Facebook deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount van Facebook toe. Bij het gebruik van plug-ins (bv . klikken op de knop „Vind ik leuk“ of toevoeging van een commentaar) wordt deze informatie ook aan uw Facebook-account toegewezen, wat u alleen kunt verhinderen door uit te loggen op Facebook vóór gebruik van de plug-in. Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring(en) van Facebook.

(opgesteld door advocaat Annegret Mayer LL.M., stand: 2.02.11) © Händlerbund e.V. - Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging of doorgifte van het informatieblad aan derden is toegestaan, voor zover deze niet worden veranderd en vooral de auteursrechtelijke verwijzing niet wordt verwijderd.

Gebruik van de „+1”-knop
Op onze websites wordt de „+1”-knop van het sociale netwerk Google gebruikt, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. De knop is gemarkeerd met een „+1”. De „+1” knop betekent zoveel als "dit is best leuk" of "kijk hier eens naar". De knop wordt niet gebruikt om uw surfgedrag te registreren.

Bevat een van onze websites de „+1”-knop, dan zal uw internetbrowser deze knop van de Google-server downloaden en weergeven. De door u bezochte website van ons wordt automatisch aan de Google-server meegedeeld. Bij het weergeven van een +1-knop verzamelt Google niet continu uw browseractiviteit, maar enkel gedurende maximaal twee weken.

Google bewaart deze gegevens over uw bezoek gedurende deze periode voor systeemonderhoud en het verhelpen van fouten. Deze gegevens zijn echter niet als individuele profielen, gebruikersnamen of URL’s gestructureerd. Deze informatie is ook niet toegankelijk voor website-publishers of reclamebedrijven. Het gebruik van deze informatie dient alleen voor onderhoud en het verhelpen van fouten in de interne systemen van Google. Uw bezoek aan een site met de +1-knop wordt ook niet op een andere manier door Google geanalyseerd. Er vindt geen verdere analyse plaats van uw bezoek aan een van onze websites met een +1-knop.

De verstrekking van +1 zelf is een openbare handeling, d.w.z. dat iedereen die een Google-zoekopdracht uitvoert of inhoud op het internet oproept waarbij u op de +1-knop drukt, in principe kan zien dat u aan de betreffende inhoud een +1 heeft gegeven. Geef daarom alleen een +1, als u zeker weet dat u dit advies met de hele wereld wilt delen.

Het klikken op deze +1-knop dient als advies voor andere gebruikers bij Google-zoekresultaten. U kunt openbaar meedelen dat u onze website leuk vindt, onze website uw toestemming heeft of dat u onze website kunt aanbevelen. Heeft u zich voor Google+ geregistreerd en heeft u zich aangemeld, dan wordt de +1-knop met een klik blauw weergegeven. Bovendien wordt de +1 op het +1-tabblad aan uw Google-profiel toegevoegd. Op dit tabblad kunt u uw +1 beheren en beslissen of u het +1-tabblad openbaar wilt maken. Om uw +1-aanbeveling te kunnen opslaan en openbaar toegankelijk te maken, verzamelt Google via uw profiel informatie over de door u aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browserspecifieke informatie. Als u uw +1 deactiveert, wordt deze informatie verwijderd. Al uw +1-aanbevelingen staan op het +1-tabblad in uw profiel.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij gebruik van de +1-knop vindt u op https://www.google.decom/intl/de/+/policy/+1button.html.

De clausule over het gebruik van de Google „+1”-knop werd opgesteld door het advocatenkantoor Gerstel en is te vinden op http://www.abmahnungberatung.de.

Sociale plug-ins van Twitter
Wij gebruiken voor Twitter en de retweet-functies zgn. "sociale plug-ins" van twitter.com, die door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 worden beheerd. Als u de retweet-functies gebruikt, worden de door u bezochte websites aan derden bekendgemaakt en aan uw Twitter-account gekoppeld. Details over de verwerking van uw gegevens door Twitter en over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonsgegevens kunt vinden in de privacyverklaring(en) van Twitter: http://twitter.com/privacy

Google Analytics
Voor deze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die een cookie betreffende het gebruik van deze website genereert, wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal in opdracht van de beheerder van deze website gebruikmaken van deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om overzichten van de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser is doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.decom/dlpage/gaoptot?hl=de
Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op deze link resp. op  deze link. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP Masking) te garanderen. Wij gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens uit AdWords en het dubbelklik-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wenst, dan kunt u dit via de advertentie-instellingenbeheerder (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.